Kolejne działania w ramach realizacji projektu.

Aktualności

  • Dodano: 2022-03-01

Kolejne działania w ramach realizacji projektu.


W dniu 16.02.2022 r. odbyło się spotkanie panelowe pod tytułem: „Nowoczesne sposoby kształcenia zdalnego. PLATFORMA EDUKACYJNA SYSTEM.ZAWODOWCY.ORG” organizowane przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Politechnikę Poznańską w ramach projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”.

Było ono oficjalnym rozpoczęcie współpracy po podpisaniu czterostronnych porozumień zawartych przez dwadzieścia jeden Cechów, WIR w Poznaniu, Politechnikę Poznańską oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.  Uroczyste podpisanie porozumień nastąpiło w dniu 7 lutego 2022 r. 
W ramach projektu zostaną wsparte Cechy zaangażowane w kształcenie dualne. Na platformie Zawodowcy.org pojawi się nowa kategoria materiałów dydaktycznych dedykowanych cechom, w szczególności młodocianym pracownikom realizującym przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu u pracodawców - rzemieślników. W ramach tej kategorii obecnie przygotowywane jest 17 kursów i 630 pytań testowych dla dwóch zawodów: stolarz i mechanik pojazdów samochodowych. Materiały zostaną opracowane zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie oraz standardami wymagań egzaminacyjnych.                  
Planowane kursy przygotowujące do egzaminów czeladniczych dla uczniów realizujących naukę zawodu za pośrednictwem cechów rzemiosł
Tematyka kursów dla zawodu stolarz:
• Rachunkowość zawodowa dla zawodu stolarz,
• Rysunek zawodowy dla zawodu stolarz,
• Technologia dla zawodu stolarz,
• Maszynoznawstwo dla zawodu stolarz,
• Materiałoznawstwo dla zawodu stolarz.
Tematyka kursów dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych:
• Rachunkowość zawodowa dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych,
• Rysunek zawodowy dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych,
• Technologia dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych,
• Maszynoznawstwo dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych,
• Materiałoznawstwo dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych.
Tematyka ogólna i specjalistyczna wspólna dla zawodów - stolarz i mechanik pojazdów samochodowych:
• Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
• Podstawowe zasady ochrony środowiska.
Tematyka wspólna dla obu zawodów -  stolarz i mechanik pojazdów samochodowych:
• Dokumentacja działalności gospodarczej,
• Podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej
i zarządzania przedsiębiorstwem,
• Podstawowe przepisy prawa pracy.
Kursy obejmujące tematykę wspólną będą pomocne w ugruntowaniu wiedzy przed egzaminami czeladniczymi we wszystkich zawodach, w których Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu przeprowadza egzaminy.
Kluczowym celem korzystania z udostępnianych zasobów jest zwiększenie atrakcyjności kształcenia, poprzez:
• realizację zajęć dydaktycznych stacjonarnie i on-line,
• samokształcenie,
• przygotowywanie warsztatu dydaktycznego i tworzenie bazy materiałów dydaktycznych,
• przygotowanie i możliwość powtórzenia materiału do egzaminów czeladniczych,
• ewaluację i standaryzację efektów kształcenia.
Korzyści wynikające z użytkowania platformy edukacyjnej:
• innowacyjny proces przekazywania wiedzy, popularyzowanie wykorzystywania nowych technologii,
• wszystkie materiały dydaktyczne zebrane na jednej platformie,
• możliwość dostępu do wiedzy w dowolnym miejscu i dogodnym czasie, w tym  możliwość skorzystania z aplikacji mobilnej,
• utrzymanie, aktualizacja i obsługa wspomagania kształcenia przynajmniej do 2023 roku,
• bieżące wsparcie administracyjno-techniczne ze strony pracowników projektu.
Więcej informacji o działaniach prowadzonych w projekcie można znaleźć na stronie:https://zawodowcy.org/

Źródło : Wielkopolska izba Rzemieślnicza w Poznaniu Iwona Derda Naczelnik Wydziału Oświaty WIR w Poznaniu

link do filmów ze spotkania: https://www.youtube.com/watch?v=6_A-oZKRKYw&list=PLPxknhA_oON4ePK6RGGgXbkYm7UUB95-V 


Najnowsze informacje

Kursy online w zawodzie stolarz i mechanik pojazdów samochodowych

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu i 21 Cechów współpracują z Urzędem Marszałkowskim Województwa...

Czytaj więcej

Stolarz

Kurs online przygotowujący do egzaminu czeladniczego w zawodzie stolarz

Czytaj więcej

Mechanik pojazdów samochodowych

Kurs online w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.

Czytaj więcej

Platforma e - learningowa gotowa!

15 czerwca odbyło się pierwsze z cyklu trzech szkoleń dla przedstawicieli cechów . Spotkanie prowadzili...

Czytaj więcej

CZAS ZAWODOWCÓW BIS - ZAWODOWA WIELKOPOLSKA

Cech Rzemiosł Różnych w Wrześni mając na uwadze potrzebę tworzenia i wdrażania materiałów do nowoczesnego...

Czytaj więcej