Platforma e - learningowa gotowa!

Aktualności

  • Dodano: 2022-06-17

Platforma e - learningowa gotowa!


15 czerwca odbyło się pierwsze z cyklu trzech szkoleń dla przedstawicieli cechów . Spotkanie prowadzili przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i Politechniki Poznańskiej w ramach projektu " Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska".

Szkolenie dotyczyło przedstawienia materiałów system.zawodowcy.org, a w szczególności platformy e-learningowej i jej zasobów. Uczestnicy zapoznali się z materiałami merytorycznymi dla zwodu stolarz i mechanik pojazdów samochodowych. Zaprezentowano aspekty techniczne dostępu do platformy i kursów dla cechów. W ramach ćwiczeń można było zapoznać się z funkcjonalnością platformy wspomagającej proces szkolenia uczniów 

- oceniania testów

- oceniania zasobów aktywizujących w prezentacji

- checkbox w kursie

- raporty platformy

- bloki przedstawiające aktywność ucznia na platformie

Szczegółowo omówiono zasady szkolenia uczniów z zakresu kursów w zawodzie stolarz i mechanik pojazdów samochodowych : wytycznych szkolenia, charakterystyki procesu prowadzenia szkoleń, zadania opiekunów uczniów podczas przeprowadzania szkoleń, harmonogram realizacji szkolenia.

Galeria

Najnowsze informacje

Kursy online w zawodzie stolarz i mechanik pojazdów samochodowych

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu i 21 Cechów współpracują z Urzędem Marszałkowskim Województwa...

Czytaj więcej

Stolarz

Kurs online przygotowujący do egzaminu czeladniczego w zawodzie stolarz

Czytaj więcej

Mechanik pojazdów samochodowych

Kurs online w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.

Czytaj więcej

Kolejne działania w ramach realizacji projektu.

W dniu 16.02.2022 r. odbyło się spotkanie panelowe pod tytułem: „Nowoczesne sposoby kształcenia zdalnego. PLATFORMA...

Czytaj więcej

CZAS ZAWODOWCÓW BIS - ZAWODOWA WIELKOPOLSKA

Cech Rzemiosł Różnych w Wrześni mając na uwadze potrzebę tworzenia i wdrażania materiałów do nowoczesnego...

Czytaj więcej